JesusKristus.org

Vem Jesus Kristus är kan man få förvissning om genom att läsa i Bibeln.

Här erbjuds tillgång till bibliska andliga fakta. Det finns mycket bra information tillgänglig på nätet som man kan ta vara på. Men det är genom att läsa Bibeln och ta till sig dess innehåll till förstånd, hjärta och själ som chanserna ökar att man skall snudda vad det handlar om. Det må låta som om Gud leker kurragömma med oss men så är inte fallet. Gud är väldigt tillgänglig för dem som älskar honom tillbaka. Han har betalat ett mycket högt pris för att vi skall kunna börja vandra med honom igen efter att ha på ett eller annat sätt avvikit från honom. Detta som vi missat målet med i våra liv (synd) gör oss beroende av Guds förlåtelse. Att bli förlåten och få veta om vad som verkligen är sant om varför vi finns till och vad det kan leda till har ett mycket högt värde. Himmelriket är inte som en saloon man sparkar upp svängdörrarna på och bara traskar in i. Gud vill att alla skall få en möjlighet, en god chans att uppfatta vad som står på spel. Himmelriket är för alla som vill och förstår att dem behöver bli heliga under sin livstid här på jorden och inte när man kommer in eftervärlden. Bara Gud, som är helig, kan göra oss heliga. Det är inget vi kan prestera oss till. Samtidigt så förväntar sig Jesus Kristus att vi skall följa honom för att kunna lära oss att bli som han ifråga om förstånd, hjärta och själ. Jesus Kristus offrade sig på korset för att vi skulle slippa vara kvar i ett andligt mörker. Vill vi vara i hans underbara ljus eller vill vi fortsätta famla och flumma på den breda vägen? Han säger i sin prediko gärning från början att himmelriket är nära och att vi behöver omvända oss.

Edouard Askmo