Jesus Kristus Guds Son
Är Ordet!

Varför Blir Gud Människa?

Varför Blir Han Som En Av Oss
Fast Utan Synd?

Viktigt!
Fyll i din epost adress vid två på varandra följande tillfällen.
Tips: kopiera/klistra epost adressen från första tillfället.

Copyright 2017 © JesusKristus.org All Rights Reserved

Jesus Kristus Guds Son Är Ordet!!

Varför Denna Titel?
Vem är Jesus Kristus bevisligen? Vad gör beviset ett verkligt bevis
och inte bara ett påstått bevis? Svaret på första frågan är Guds Son.
Svaret på den andra frågan är Guds Ord.
Syftet med titeln är att väcka tankar som får en att vilja läsa Bibeln
med ett biblisk/gudomligt syfte. Vad är det som gör att vi kan veta
vad vi tror på istället för att tro att vi vet. Ju fortare man förstår
vad Bibeln handlar om och hur den tillkom över tiden och geografiskt
så får man en möjlighet att veta att man inte håller på med ett slags
önsketänkande eller någon form av ideologi.

Läsa Bibeln

När vi läser Bibeln så lyssnar vi på Gud. Bibeln är Guds Ord.
När man förstår hur Bibeln uppkommit och hur övernaturligt samstämmig den är med sig själv så förstår man att man kan veta vad man tror på istället för att tro att man vet.
Vi behöver lyssna till Gud med stor nogrannhet. Om vi lyssnar slarvigt till vad Gud säger så kommer vi att missa delar av det han säger till oss och undervisar oss.
Jesus Kristus är Guds Son och är Ordet. Innebörden av att veta vad man tror i det avseendet är enorm.

Bön

Bön är mycket viktigt!
Vi behöver lära oss att be i Sanning och ande.
Bön är inte något man gör för att ge sig själv gott samvete.
Det är en veklig kommunikation till och med Gud.
Gud vill höra oss och han vill att vi skall vara helhjärtade.
Han vägleder oss när vi ber uppriktigt och koncentrerat (alltså med respekt för vem det är vi ber till).
Att be är inte en monolog med sig själv. Att kunna få be till Fadern som är i himmelen direkt är ett privilegium i Jesu Kristi namn.
Vi ber till Gud Fadern i Jesu Kristi namn.
Gud är god och bryr sig oändligt för att hjälpa oss att omvända oss så att vi kan förvandlas till att bli mer och mer som Jesus Kristus.
Vi behöver lära oss att gå med allt i bön.
Vi behöver komma till Gud med våra önskningar och kasta våra bekymmer till Gud. Han har all tid i världen och därutöver för oss.
Vi behöver lära oss att söka Guds vilja i vår bibelläsning men också därav inte minst i bön.
Bibelläsningen är grunden för vad vi ber om och hur vi följer upp på det vi ber om.

En grundbön som finns att läsa i Matteus 6:9-13


Fader vår som är i himmelen
Må ditt namn bli helgat
Tillkomme ditt rike
Må din vilja ske på jorden såsom i himmelen
Förlåt oss våra synder liksom vi förlåter den som har syndat mot oss
Utsätt oss inte för prövning utan befria oss ifrån den onde.

Syften Med Sajten

Huvud målsättningen är att få folk som tror eller vill tro att söka Gud genom att börja och fortsätta läsa Bibeln.

Andra syften med sajten:
1. Få människor att uppfatta målet med sin tro. Tro på det allra viktigaste i detta korta jordeliv.
2. Viljan att uppskatta Nåd och Frid från ovan.

Lite Att Fundera På Och Be Till Gud Om?

Vill man veta mer om Jesus Kristus så behöver man först och främst läsa Bibeln och be till Gud utifrån det man upptäcker i hans Ord.
Därtill behöver du förstå Guds plan för dig och andra genom dig.

Det tycker jag är viktigt att man får veta på en gång. Att bli kristen är det inte så många som blir. Det finns många som upplever att dem är kristna.
Men det viktiga är att ta reda på vad Gud tycker om den saken. Gud vill att alla skall få en chans att ta emot hans Kärlek.
Men dem allra flesta vill bara få inte ge vidare och inte bli mer som Gud som när han blir en av oss fast utan målmissande (synd).

Gud behövde inte bli som en av oss men valde att vara det för en tid för att visa oss att han förstår dem han skapat till sin avbild.
Vi har avvikit med förödande konsekvenser. Därav kommer Jesus Kristus till och och blir som en av oss och lär oss känna Fadern som sänt honom.
Läs mer än gärna de 18 första verserna i Johannesevangeliet.

Villja Söka Gud För Att Verkligen Finna Honom!

Söka Gud är något som många inte kommer till skott med att göra.
Ändå så ger Gud var och en utav oss en möjlighet att söka honom. Det är mycket spännande och uppmuntrande att Gud ger oss den möjligheten att bli del av hans plan och himmelriket. Vem gör sig värdig Guds budskap och ansträngningar att få undslippa hans vredes dags konsekvenser?

Det kanske låter att undertecknad försöker skrämmas men det är egentligen inte syftet. Den själsliga situationen är allmänt skrämmande och det är något dem allra flesta inte vill inse och eller befatta sig med.

Man vill oftast inte veta av det som kan uppenbara vem man egentligen är rent själsligt. Men Gud är generös med dem som ger noggrant akt på hur dem lyssnar.
Dem som vill lära sig om Guds väg i Kristi fotspår har möjligheten om dem gör sig tillgängliga till Guds Ord och vägledning.

Skriva För Att Få Folk Att Läsa Bibeln Och Börja Be Till Gud?

Folk som söker en mening med livet är också beredda att läsa, lyssna och titta.
Därför är det värdefullt att nå ut med Guds budskap:
Omvänd er ty himmelriket är nära.
Vem gör sig mottaglig budskapet ger sin själ en chans.
Livet vi lever som dödliga handlar om mycket mer än om att rädda sitt skin eller leva i överflöd medan andra svälter.

Hur Kan Man Be Till Gud Om Man Inte Lyssnar Till Honom?

Hur kan man be till Gud om man inte lyssnar till honom?
Det finns vissa saker som man kan hålla med om men ändå inte själv tillämpa.
Att be till Gud är något väldigt bra och mer än bara något att rekommendera. Det behöver uppmuntras för dem som vill omvända sig och komma till himmelen.
Men om vi ber till Gud utan att söka hans vilja så blir våra böner till slut någon slags självcentrerad historia även om vi ber för mer än bara vad vi vill erhålla eller/och undkomma.
Vi behöver be till Gud utifrån det han säger och undervisar. Därför så kan man inte bli eller förbli kristen om man inte är en lärjunge till Jesus Kristus.
Vi behöver Gud och Gud vill ha oss med sig. Men vill vi låta honom nyskapa oss i Kristus? Vill vi bli medarvingar med Jesus Kristus?
Om vi vill det så kan vi inte be till Gud om vi inte aktivt lyssnar till honom (läsa Bibeln regelbundet med bibliska/gudomligt syfte).

Jättebra Att Lyssna På Gud Och Därtill Lyda Honom

Det är viktigt att veta varför man ber till Gud i tro och inte utan förväntningar.
Men vi behöver också tänka på att följa upp på det vi ber om grundat på Guds vilja.
Vill vi var bara vara Ordets hörare eller vill vi också vara Ordets görare?
Hur ser vi till att inte bedra oss själva eller bli bedragna av andra självbedragna?
Vi behöver dagligen forska i Bibeln och be utifrån detta vi läser så att vi inte blir självbedragna som bedrar andra.