Läser Bibeln Med Mig Själv Och Andra 

Kul för mig och kanske andra. Men det handlar om mer än bara kul.  Passar på och nämner att Gud inte saknar sinne för humor men låt oss inte heller glömma att Gud är helig framför allt och att hans kärlek något helt annat än vad de bästa bland oss människor kan förstå. Så därför är det viktigt att lyssna och vara noggrann med det man lyssnar på när Bibeln (Jesus Kristus) talar till oss. Så läsa Bibeln är att lyssnar på Gud och låta Honom undervisa en och andra genom en om allt vill sig väl och man ser därtill.

Vad man lär sig av att söka Gud för att finna Honom? Meningen med livet är att lära känna Gud och förstå vem man är genom att bringa hans heliga Namn ära. Står det exakt så i Bibeln någonstans? Nej men undertecknad tror inte att det är inkorrekt att säga så med biblisk grund.  Här är ett till uttalande som en annan använder då och då: Gud är god och välvillig. Är det ett bibelställe som direkt åberopas eller citeras?  Nej, inte där heller. Med andra ord som måste man själv läsa 

Bibeln och dess övernaturliga innehåll på största allvar, inte för att jag säger till men väl därför att det säger sig självt om man tänker efter lite djupare på det hela.

Edouard Charles Boris Askmo