Varianten Ta Emot Utan Att Ge Vidare? – Inte Om Man Följer Jesus Kristus!

by Edouard Askmo
Comments are off for this post.

version 1.0.0

Är det smart att läsa Bibeln med frågeställningen: “What’s in it for me?” Antagligen inte bara smart. Men är det bättre att läsa Bibeln med den inställningen än att inte läsa den alls? Gud kan hjälpa en om man söker hans vägledning i bön och bland hans heliga (i den ordningen). Gud kan alltså vägleda en i en mindre självupptagen riktning.

Självfallet så innebär läsandet av det som står i Bibeln att man blir informerad om att det man får befalls man att föra vidare. Man befalls att hålla det man lär sig och att hjälpa andra att också hålla fast vid det om de verkligen vill vara Kristi lärjungar (inte annars).

Detta kanske stör några och med några menas egentligen en tyst majoritet som dör i sina synder. Ingen av oss ligger bra till andligt utan att ha fått vägen ur det dåliga läget in i hans underbara ljus av Gud själv.

Så låt oss se till att vara och fortsätta vara värdiga att ta emot Guds Nåd och Sanning. Dem enda som inte behöver omvända sig till Gud är dem som är unga och inte kan förståndsmässigt tillgodogöra sig budskapet om att man behöver omvända sig för att himmelriket är nära. Ditt hör självfallet också dem som är förståndshandikappade från födseln eller tidig barndom.

Alla vi andra har skyldighet att låta oss upplysas och ta ställning om man vill ha del av det Gud lovar och håller för dem som verkligen vill ha det. Det är ett fantastisk privilegium att få bli upplyst.

För den som inte vill ta Guds godhet för givet så behöver han/hon anstränga sig att förstå att även andra behöver Guds goda gåvor: tro, Helig Ande och frälsning inte minst. Målet med vår tro om vi blir/blivit Kristi lärjungar är vår själs räddning men inte endast på ett rädda-bara-sitt-skinn sätt.

Det hela med Guds plan är inte att Gud har svårt att få anhängare eller så. Det hela med Guds plan är att Guds enorma godhet leder till att fast han inte behöver oss så gör han sig trots det beroende av dem av oss som vill ta emot hans Kärlek.

Gud är arg och har verkligen rätt att vara det men vill samtidigt skydda dem som inte vill drabbas av hans vredes dag. Vill man klaga på Gud och säga att han inte är nog demokratisk eller något annat liknande löjesväckande och groteskt?

Gud är helig och står över allt detta lite milt uttryckt. Gud är inte skyldig oss ett skvatt! Och ändå så ger han oss möjligheten att ta tag i våra liv så att vi kan få hjälp av honom att inte dö i våra synder om vi blir hans Son,

Jesus Kristus, lärjungar. Varför har många så svårt att förstå detta? Dem ser inte till att skaffa sig en förståelse om vem Gud är. Jesus Kristus är den enda vägen att ta reda på detta med vem Gud är. Gud Fadern görs tillgänglig genom Gud Sonen.

När Jesus blivit 30 år gammal ungefär så börjar han predika och göra underverk av olika slag för att bekräfta att det han sade kom från ovan liksom han själv. Han började med att tala om att  man behöver omvända sig ty (eftersom) himmelriket är nära. Det som gällde då gäller lika mycket idag.

Så det är inte bara detta att vi skall rätta oss i ledet och leva goda och fina liv därför att någon moralpredikade och hade sig för ett antal två tusen år eller så. Jesus är inte en moralpredikant! Jesus Kristus är Guds Son och vet mycket bättre än att moralpredikera. Moral är viktigt men det finns ett djupare plan som gör att man kan göra rätt val och bedömningar beroende på Nåd och Sanning som finns i Jesus Kristus vår Herre. Tar vi del av gudomlig natur utan att lära oss av Mästaren? Nej, självfallet inte.

Förstå sitt och andras bästa och se att Gud har en plan för dem som verkligen vill till himmelen. Vad skall man till himmelen och göra om det bara handlar om att man är rädd för att hamna i helvetet? Otroligt tråkigt och bedrövligt.

Skall vi spela harpa i moln i all evighet? Nej, himmelriket handlar om att vara med Gud i hans rike här på jorden innan man ens talar om att komma till himmelriket. Guds rike på jorden och himmelriket hänger ihop. Men förrän man börjat vandra i Jesu Kristi fotspår och lyder och lär sig och andra att hålla alla hans bud så är man inte ens på spåret. Så det går inte att leva ett okej liv och sedan få serverat på ett fat en engångs biljett till himmelriket.

Vi tenderar att tycka att om Gud drog igång sin skapelse så får han väl se till att vi kommer till himmelen också. Där begås många fel.

Gud vill att det skall gå bra för oss andligt och vi inte skall drabbas av den andra döden, Men vad hände som gjorde att vi blev dödliga fast vi var eviga ursprungligen? Vi ville bli gudar liksom Gud fast Gud förutan. Det är samma bedrövliga skräp som gör att folk på olika sätt förnekar Gud. Man förvållar sig själv stor själslig skada på det sättet. Många bland dem troende hurrar för fort ropa inte hej eller halleluja förrän den är över bäcken! Undertecknad låter samtidigt varnas av det nyss sagda.

Tänk på det och främst läs om det i Guds Ord, Bibeln. Tro inte att bara för att man inte är en massmördare så har man någon slags garanterad plats reserverad i himmelen. Det är inte så det ligger till!

Ta sitt liv på allra största allvar och ännu mer än livet, ta sin själ och andras själar på allra största allvar är att mer än bara rekommendera. Inte för att undertecknad skriver det men därför att Gud i Bibeln mer än bara antyder om det.

Titta gärna på bibelstycken/bibelverser som: Johannesevangeliet 1:1-18; 6:35; 8:12; 11:25; 14:6 med mera.. Läs alltid verserna i sitt rätta sammanhang.

Share this article

Comments are closed.