Om Folk Följde Jesus Kristus, Guds Son, Så Skulle De Bli Förvandlade!

Förvandlade till vad? Jo till att bli mer som Jesus Kristus! Värdet av det? Att bli som Guds Son, alltså som Gud vår himmelske Fader.  

Share this article

Comments are closed.