Jesus Kristus Gör Oss Mer Än En Enorm “Tjänst”

by Edouard Askmo
Comments are off for this post.

Jesus Kristus är Guds Son och att ha en fjuttig bild av honom är allt utom något vi vill rekommendera oss själva, varandra och andra. Innebörden av vad han gjort för oss kan inte beskrivas med andra ord än de som står i Bibeln. Börja läs Bibeln som om det gällde dit liv och mer därtill. Därför att det är precis det som är fallet. 

Vill du på ett seriöst sätt veta mer om ditt gudomliga ursprung som är förstört och behöver återställas så behöver du veta vad som gäller. Ingen annan än Bibeln som är Guds Ord och som i sin tur är Guds Son, Jesus Kristus kan hjälpa dig med det förutom att du ber till Gud Fadern på vars högra sida Gud Sonen sitter på sin tron.

Share this article

Comments are closed.