Bagatellisering Och Trivialisering Som Något Ont

Vi tjänar på lära oss att bry av rätt anledningar annars så kommer vi att anamma allt det skräp som erbjuds oss att svälja med hull och hår.

Det viktigaste i livet? Inte veta? Är det en acceptabel situation? Eller vad säger ni?

Vi behöver förstå att det pågår ett krig om våra själar och det är vunnet om vi tar del och för vidare budskapet från ovan som blev människa och bodde bland oss: Jesus Kristus, Guds Son. Men hur deltar man i den vunna segern i en förlorad värld? Är man en mottagare av välsignelser som man inte förtjänar och bidrar till inget som ger tillgång till den redan vunna segern? Vi har inte vunnit den segern. Det är Jesus Kristus som har vunnit den!

Är vi del i Kristus med mer än bara religiösa uttalanden och traditioner? Är vi i Kristus? När blev vi det och fortsatte att vara kvar i Kristus?

Jesus Kristus, Guds Son ger oss möjligheten att bli del av Guds rike på jorden om vi verkligen vill bli del av himmelriket/paradiset.

Är du i Guds rike? När började det? Om så verkligen är fallet, blev du kvar? Är du i Guds rike just nu? Är jag det?

Är du med på skärpan och det som får Guds Ord att vinna själar och Guds namn att bli helgat/ärat? Eller är du med på den sataniska bagatelliseringen och trivialiseringen av allt värden och grundläggande förståelser som leder till mer godhet och rättfärdighet?

Är du eller jag med och avdramatiserar det som verkligen är dramatiskt och gör en höna av en fjäder angående sådant som inte spelar någon egentlig roll?