Finns Det Folk Som Inte Har Blivit Kristna Som Tror Att Dem Är Kristna?

Vem är kristen? Är kanske den första sunda frågan att ställa sig själv om man kutar omkring och "upplever" eller "känner" att man är kristen.

Många får för sig att bara man känner och upplever att man är kristen så är man nog det.

Det är inte så att vi gör Gud en tjänst genom att känna och uppleva det ena och det andra. Det är Gud som i sin nåderika Kärlek ger oss tillgång till möjligheten att bli hans söner och döttrar.