Hur Skulle Du Reagera Om Du Fick Veta Att Din Själ Är Förloard?

Det Är Ett Faktum!!

Man Behöver Veta Att Alla Har Gått Miste Om Härligheten Från Gud Med Undantag Av Små Barn Och Folk Som Aldrig Kan Bli Mentalt Vuxna!

Så hur går det att verifiera att så är fallet. Ännu en gång, läs i Guds Ord, Bibeln och bilda dig själv en uppfattning. Det är värt att ge sig i kast med att förstå vad Guds Ord lär ut. Vi är själar och det är inte något att ta lätt på. Vi behövr ha koll på hur det är mellan oss och Gud. Gud är god och välvillig men är man redo att göra sig nåbar för den godheten och välviljan från ovan. Det är upp till var och en att ta reda på om dessa spörsmål.