Hur Vet Du Mer Om Jesus Kristus?

Varför ställer man en sådan fråga? Är det kanske en tävling om vem som vet mest om Jesus Kristus? Jag skulle inte tro det. Samtidigt så skulle man kunna säga att om man ser hela livet som vilja att vara med Gud i det här och nästa liv så kommer man behöva veta mer om Jesus Kristus på rätt sätt och av rätt anledningar. En tävling med sig själv att veta mer och mer om Jesus Kristus? Tja på ett sätt kanske detta kan beskriva till en viss grad vad det också kan vara frågan om. Men mest handlar det om att vilja att Guds namn skall bli helgat, att hans rike skall tillkomma och att hans vilja skall ske på jorden såsom i himmelen.

Så hur vet du och jag mer om Jesus Kristus på ett sätt som behagar Fadern i himmelen?

Undrar vi tillräckligt om detta eller lallar vi på i gamla spår? Vad innebär det att verkligen följa Jesus Kristus?