Jesus Kristus Är På Guds Högra Sida

Vad Betyder Det För En Av Hans Lärjungar?

Varför vill vi förstå detta djupare dag för dag? Det handlar om att Jesus Kristus Guds Son är där för att all makt i himmelen
och på jorden har getts åt honom efter att han blev som en av oss fast utan synd. Bara han kunde och kan rädda oss från att
dö i våra synder. Målet med vår tro är våra själars räddning. Tron är en gåva från Gud som vi ja eller nej gör någonting av.