Bibelställen Och Bibelläsnings Tips!

  1.  Läs Hela Bibeln!!!
  2.  Läs Med Ett Bibliskt Syfte 
  3.  Johannesevangeliet
  4.  Bergsrpredikan: Matteusevangeliet kap. 5-7
  5.  Predikaren I Gamla Testamentet
  6.  Romarbrevet 1
  7.  Johannesevangeliet kap. 13-17

 

Jesus Kristus är Guds Son! Himmelriket Är Nära - Omvänd Er!

Varför läsa vidare? Det är en bra fråga! Om du inte läser vidare så vill undertecknad att du läser Bibeln som är en bättre läsning än det som erbjuds på den här sidan. Därför så skulle det vara väldigt bra om den här sidan fick ditt stöd när du verifierat om det som står i Bibeln inte motsägs eller späds ut av det du läser här. Vi vill att du skall först och främst läsa Bibeln med och fortsätta läsa Bibeln väldigt ivrigt och med sunt förnuft inte minst.

 

Jesus Kriistus - Helig Ande
Fader Son Helig Ande
Jesus Kristus Guds Son

Vem Är Jesus Kristus Egentligen? Går Det Att Ta Reda På Om Han Verkligen Är Guds Son?

Svaret är ja! För att undertecknad tycker och säger så? Nej, inte därför.. Det är Bibeln som är Guds Ord. Hur kan man verifiera att detta stämmer? I Bibeln. Bibeln är skriven över tusentals år och om man söker en röd tråd så hittar man alltmer en röd kabel. Detta gör att man inte behöver tolka Bibeln som något man behöver önsketänka sig fram till som inte så få religiösa verkar förfalla i. Tron vi har är en gåva från Gud som vi gör något konstruktivt av eller så gör vi en religiös soppa av vår och kanske till och med andras tro. Det är något man måste ta ställning till: hur vill man ha det med meningen med sitt liv?

Vem Följer Jesus Kristus Och varför?

Det är en viktig, mycket viktig fråga. Om du läser Bibeln för första gången eller att du läst Bibeln i årtionden regelbundet eller med något eller några avbrott så behöver du regelbundet ställa dig frågan vad som gör att du vill lyssna på Guds Ord. Om du ställer dig den frågan och har någon gång förstått budskapet om varför man vill följa Jesus Kristus så kommer du att bli motiverad av det som står i Guds Ord, Bibeln.

Guds Ord Är Levande Och Verksamt

Varför är det väldigt viktigt att förstå detta? Det handlar om någonting man behöver upptäcka genom att dels läsa det som står i Bibeln men också genom att be till Fadern som är i himmelen i hans Son, Jesus Kristus, namn. Varför man ber i Jesus Kristi namn? Ta reda på det genom att börja och fortsätta läsa Bibeln.

Kan Man Vara Kristen Utan Att Bli En Lärjunge Till Jesus Kristus? 

Svaret är nej! Hur avgörande viktigt är det att förstå detta? Hur viktigt som helst! Läs BIbeln för att veta mer om varför detta är viktigt. Sök upp ett ställe i Nya Testamentet som börjar med orden "Kom och följ mig.."

Varför Kan Man Inte  Bara Vara Kristen Om Man Inte Vet Hur Man Bibliskt Sätt Blir Kristen? 

Läs Bibeln för att veta hur man blir kristen. Att vara kristen är inte någonting man känner sig fram till att bli och påstå att man är. Det finns ett bibliskt sätt att bli lärjunge till Jesus Kristus, Guds Son.

Om Vi Läser Bibeln Och Inte Ber Till Gud Så Förstår Vi Inte Vad Vi Läser I Guds Ord 

När det insisteras på att man behöver läsa Bibeln så inbegriper det att man ber till Gud innan, medan och efter att man läst Guds Ord, Bibeln. Det är inte ett tips från undertecknad. Det är så helt oavsett vad som skrivs här. 

Vill Man Veta Vad Kärlek Kommer Ifrån?

Om man på fullt allvar vill veta var sann Kärlek med ett stort *K* kommer ifrån så behöver man titta uppåt och söka för att hitta i Bibeln, Guds Ord om den sanna Kärleken som kommer från ovan. Tänk till en stund om vad som förstör kärleken inom oss och emellan oss människor.

Lita På Ditt Hjärta?

Visst låter det rätt och kanske det kan stämma i vissa fall. Men allra oftast så bedrager vi oss själva och kanske till och med andra när vi följer vårt hjärta framför allt. Är det här cyniskt påstått. Tänk gärna själv på vad du eventuellt menar med att följa ditt eget hjärta. Blir det alltid bra? Ja just det.. Följer vi Jesus Kristus, Guds Son, så ger vi oss själva möjligheten att få ett mildare och ödmjukare hjärta. Sök på uttrycket "milt och ödmjuk hjärta" i Bibeln.

Gud Är God Och Det Är Inte Oviktigt! 

Skall man vara rädd för Gud hela dagarna in och ut som vissa religiösa människor skrämmer upp sig själva eller/och andra med? Gud vill att vi skall veta att han är God. Men om vi inte tar reda på hur han är om/när han blir som en av oss så är det inte möjligt att få reda på att han är djuptlodande- och gående god. Och även om vi märker Guds godhet i hans verk och fått positiva svar på våra böner till Honom så behöver vi inse att vi fort glömmer. Det vi skall befara är hur hårdhjärtade och självgoda vi blir utan att hela tiden ha blicken fäst på Guds Son, Jesus Kristus på Guds högra sida. Vi behöver vara med Gud hela tiden för att veta den enorma skillnaden på gudsfruktan och mänsklig räddsla för Gud. Att hela dagarna vara vidskepligt och religiöst rädd för Gud är rent skräp som den Onde, Djävulen, lögnens fader vill att vi skall fånga in oss och varandra i. Friheten finns i Jesus Kristus och vi får ett uppdrag av Honom i vårt följande av Honom.

Kan Man Övertala Någon Att Tro På Jesus Kristus? 

Absolut inte! Jesus Kristus är Guds Son helt oavsett om vi vill tro på Honom eller inte. Det är upp till var och en utav oss att bestämma om vi vill veta vad vi tror på eller om vi vill forrtsätta tro att vi vet det ena eller detta andra. Se till att inte fortsätta missa målet och vänd sig till Gud i Sonens fotspår efter att ha låtit sig kallas till att följa honom. Vandra med Gud Fadern utan att följa Gud Sonen är en inte möjligt.

Hur Ser Man Till Att Inte Övertala Sig Själv In I Något Önsketänkande Om Att Komma Till Himmelriket? Vad Är Skillnaden På Tro Och Önsketänkande?

Att bli kristen och sedan fortsätta vara det är inte en konst eller vetenskap! Det handlar heller inte om att övertala sig själv i ett eget eller någon annans önsketänkande. Det handlar om något mycket enklare och djupare, något heligt som man låter sig kallas till av Jesus Kristus, Guds Son.

Finns Det En Rad Bra Frågor Att Ställa Sig Själv Om Man Verkligen Vill Veta Vad Som Är Sant Om Och I Jesus Kristus? 

Tanken med frågan är att hjälpa att tänka på ett sätt som vidgar ens vyer om hur stort det här med Jesus Kristus är. Man kan som sagt inte övertala folk att ta reda på vad som är det bästa som finns överlag och för ens egen och andras själar. Men målet med vår tro är våra själars räddning. Slå upp detta nyss sagda i Bibeln, Guds Ord. Det finns bra frågor att ställa sig själv för att börja och fortsätta följa Jesus Kristus.

Vad/Vem Gör Att Man Börjar Söka Gud För Att Verkligen Hitta Honom?

Ett sätt att närma sig ämnet är att ställa sig den enkla frågan: "Vad händer med mig eller andra människor när dem dör?" Kroppen blir uppäten av maskar eller går upp i rök beroende på hur man bestämmer sig för att bli lagd till vila som det kan heta.  Men vad händer med det där som är jag, den delen av mig som inte går att få bort ens om kroppen går under? Vad händer med min och andras själar? Det är inte en liten strunt sak eller små potatis att slarva med eller springa ifrån att vilja veta mer om. Vi erbjuds att inte gå under i våra målmissanden (synder). Inte intresserad? Tänk på följande: allt som är intressant är inte viktigt och allt som inte verkar intressant är inte oviktigt. Dessutom så blir sådant som är viktigt intressant när man får veta mer om vad man går miste om man försummar det eller av andra skäl undviker det. Att veta vem Jesus Kristus är och varför han blev som en av oss är avgörande viktigt och därav blir extremt intressant när man väl börjar fatta galoppen.

Att Veta Mer Om Tro? Varför Är Tro Något Som Man Som Lärjunge Till Jesus Kristus Förväntas Ha Överlag Och Sedan Se Till Att Växa Igenom?

Vi behöver tro och får tron som en gåva. Frågan är bara vad vi gör av vår tro. Slarvar vi bort den lättare än vad vi anar. Jag tror att det ligger till så. Vissa har stark tro men slarvar bort den. Andra har en väldigt liten tro men gör någonting av den och är uthålliga i sin vandring med Gud i Jesus Kristus fotspår.

Man Kan Inte Veta Nog Om Jesus Kristus! Varför Göra Ett Sådant Påstående?

Man behöver veta mer och mer om Jesus Kristus för att börja och fortsätta följa honom. Och det bästa sättet att göra det är att vara upptagen med följa honom i det uppdrag han befallt oss om vi vill bli hans lärjungar. Ingen tvingas till att vilja komma till himmelen som sagt. Men man kommer inte in dit om man bara tycker att man borde ha rätt få komma in. Det fungerar inte så! Gud gör det inte för svårt att komma till honom i himmelen men det är inte bara stampa på in efter ett liv på jorden som man själv ansett vara godkänt.

Du Vet Att Om Du Blir Kallad Av Jesus Kristus Och Vägrar Att Komma Och Följa Honom Så Är Det Inte Utan Konsekvenser På Din Men Även Andras Själar.

Så vad gör man när Jesus Kristus säger att vi skall komma och följa honom? Det är helt upp till en själv att ta reda på varför det är så avgörande för att ens vara med i Livets Bok. Gud ger oss möjligheten att följa honom. Om vi tackar nej så behöver vi förstå konsekvenserna.

Vem Vill Veta Mer Om Sin Själ?

Vaför är den frågan bra viktig att vilja få svar på? Det skall vi försöka belysa med några tankegångar som kanske kan inspirera till att läsa i Bibeln för att ta reda på varför målet med vår tro är vår själs räddning.

Varför Tilläts Petrus Gå På Vattnet Som Jesus Kristus?

Varför är det en fråga som kan väcka intresse för att vilja veta mer om Jesus Kristus och hans efterföljare. Och vad har det med en själv att göra?

Vad Får En Att Tro På Det Ena Och Det Andra?

Vad är skillnaden på att tro på Jesus Kristus och en massa annat? Det är nästan så att det skulle kunna anses vara respektlöst att formulera en fråga på det här sättet. Men det handlar om att hjälpas åt att inte blanda ihop det ena och det andra.

Vem Följer Jesus Kristus Som Jesus Kristus Förväntar Sig Att Vi Skall Följa Honom?

Om frågan förvånar så behöver man läsa i Bibeln om vad det handlar om att behöva bli räddad/frälst i det här livet. Läs gärna Johannes 15 och undra vad verserna 1-10 handlar om. Missa inte och läsa vers 11. Det är mycket mer givande att läsa dessa stycken i sina fullständiga sammanhang. Ett utbredande för att få sammanhang är att läsa Johannes kap 13-17.

Läser I Bibeln Men Behöver Vägledning?

Se till att inte en blind leder en blind. Att man påstår att man är upplyst är en sak. Att verkligen vara det är en helt annan sak. Så hur mycket behöver man veta för att veta att någon inte är upplyst andligt men bara håller på med en massa religiöst snarare? Hur gör man för att inte dömma andra som tror på Jesus Kristus men inte följer honom eller bara påstår att dem följer honom. Vem kan hjälpa att förstå dessa spörsmål? Jo Jesus Kristus. Men då kommer frågan: är inte Jesus Kristus i himmelen på Guds högra sida? Var och en på sin egen tron Gud Fadern på och Gud Sonen på sin? Två saker att tänka på och vare varse om hela tiden: 1. Guds Ord = Bibeln = Jesus Kristus. Helig Ande finns här på jorden och han (inte bara den) Heliga Ande vägleder oss om vi vet hur vi skall ta emot Helig Ande som gåva.  Det räcker inte med en bön. Fast bön är jättebra så är inte själva en bön det som gör att Helig Ande flyttar in i en person och gör att den får möjlighet att blir helig/få härligheten från Gud tillbaka.

Varning: Läs Bibeln Innan Du Litar På Mig Eller Någon Annan!

Guds Ord = Jesus Kristus = Bibeln. Det är källan för att överhuvudtaget kunna hjälpas åt att veta mer om Gud och upptäcka att han värderar att vi vill lära känna honom. Det är bara genom din egen bibelläsning som du kan upptäcka hur saker och ting andligt hänger ihop. Du kan få vägledning men det är bara genom att du kollar om allt som sägs till dig verkligen är från Bibeln som du kan avgöra om du blir indragen i en religiös soppa eller inte!

Bibliska Jesus Kristus

Varför är det viktigt att tala om den bibliska Jesus Kristus och inte den människo beskrivna Jesus Kristus? Stör du dig på att inte veta om den bibliska Jesus Kristus och vill göra någonting åt det? Sluta läs det här och skaffa en Bibel och börja läs den. Den finns och ladda ner gratis till din telefon eller dator och allt däremmelan.

Tjafsa Om Ovässentligheter?

Religiösa människor som inte följer Jesus Kristus har tid att tjafsa om små saker och göra dem till vad dem vill utmärka sig som. Det är ganska lätt att avslöja detta om man börjar på fullt allvar läsa Guds Ord och börjar tillämpa det som står däri. Var på sin vakt och inte gå från egna eller andras påfund till samfund traditioner.

Vad Får Folk Att Tro Att Gud Är Skyldig Dem Himmelriket På Ett Eller Annat Sätt?

När man talar med folk som har en tro på Gud så verkar det vara som att dem tror att man kan prestera sig fram till Gud på ett eller annat sätt. Gud ger oss möjigheten att följa hans älskade Son Jesus Kristus. Dem allra flesta utav oss börjar aldrig den här vandringen och av dem som påbörjar den så faller dem flesta av. Är det för hårt att vandra med Gud i hans Sons fotspår? Nej det är det inte men människorna vill vara gudar Gud förutan sedan urminnes tider. Är det något Gud missat eller misslyckats med? Absolut inte. Det är vi som behöver ödmjuka oss inför honom för att han skall vilja lyfta oss upp. Glöm inte att utgångsläget är att vi alla har gått miste om härligheten från Gud. Och om vi tar tillfället Gud ger oss att få tillbaka härligheten från honom så behöver vi förstå att det inte är en gång frälst alltid frälst som gäller. Det är med knappa nöd vi räddas som ur eld vi som är bland dem få bland dem få. Så mallighet och kaxighet hör inte till Guds rike. Vi förväntas jobba med bävan och fruktan på vår frälsning. Funderar du på om det här inte stämmer? Börja läs Bibeln och umgås med folk som verkligen jobbar med bävan och fruktan på sin frälsning. Kom ihåg att det handlar inte om att bli munk. Så att koppan inte gör munken spelar ingen roll eftersom vi inte behöver vara munkar. Vi skall bli och förbli Kristi lärjungar och ingenting annat.