Jesus Kristus i Katrineholm handlar om att hjälpa denna stad med 33 449 själar. Att Guds namn blir helgat i denna kommun är så viktigt. Be för staden och hjälp till att sprida kunskap och förtåtelse om Guds Ord = Jesus Kristus. Jesus Kristus i Katrineholm behöver ges mer uppmärksamhet.