Jesus Kristus Undervisar Och Visar Genom Under!!

Vill du veta vad du har gjort rätt och fel eller vill du bara höra om det du gjort rätt? Det är en jobbig fråga. Men kan man tjäna på att reagera ödmjukt på den frågan?

Jesus Undervisade och backade upp det han sade med bevis på att det fanns makt bakom orden mer än bara retoriskt.

Veta mer om detta gör man bäst genom att läsa det som står i Guds Ord, Bibeln. Det är verkligen värt din tid och energi.

Vi återkommer till detta med att Jesus Kristus undervisar och visar genom under att det han säger och förklarar är sant.