Jesus Kristus är Guds Son!

Målet med den här sidan är att få dem som inte läser Bibeln att börja göra det och skaffa sig en anledning att fortsätta göra det i resten av sitt liv.

Låter kanske inte så attraktivt för dem flesta. Men aptiten kommer när man äter heter och är det ju. Min mat är att göra hans vilja som har sänt mig sade Jesus.

Behöver vi också kunna säga det som hans efterföljare, hans lärjungar? Vem vill bli hans lärjunge? Ta reda på det.

Det handlar om att inte dö i sina synder bland annat.

Men ett pris är betalt för oss. Kommer bara några få utav oss att ta emot vad som finns att ta emot för att föra det vidare?

Till er som är bibliskt sätt Kristna så vill det sig vara till inspiration att man själv läser och lyssnar på Guds Ord för att fortsätta den goda kampen som sprider försoning mellan Gud och människorna och människorna emellan förutsatt att dessa lever som tvättäkta lärjungar till Guds Son.

 

 

Läsa Bibeln För Att Upptäcka Att Bibeln Är Ett Mirakel I Sig Av Samstämmighet

Kan man utan att behöva nypa sig själv eller bli psykad av någon eller några andra komma fram till att Guds Ord, Bibeln är ett mirakel av samstämmighet?

Ja det kan man!

Bara för att undertecknad påstår det?

Nej, självfallet inte!

Det är just därför den egna bibelläsningen är så himmel- och-helvete-själslivs-avgörande-viktig.

Så vad gör att man vill och orkar fortsätta läsa och lyssna på Bibelns innehåll och budskap livet ut från det att man börjat läs den?

Blir det inte lite eller jättetråkigt? Självfallet blir det trist som dystert och segt om man inte gör det Bibeln lär oss.

Då blir det bara som någon slags kulturgrej. Bibeln handlar om Guds Kärlek och hans plan för var och en utav oss och för oss tillsammans som gemensakep av lärjungar.

Vi behöver Guds Ord och Guds Ord behöver leva i oss på alla sätt och vis. Den som av sin Bibelläsning och tillämpning börjar förstå detta går det bra för.

Den som släpper taget i att höra och lyssna noggrant på Gud kan det inte gå bra för ifråga om att inte dö i sina synder.

Att dö i sina synder är det vanliga för människor och är en katastrof. Så människor som det går bra eller dåligt för i jordelivet är inte på väg till himmelen bara för att dem är misslyckade eller framgångsrika under sin vandring på jorden.

Få detta att fungera i er idé- och tankevärld. Låt det bli en sak som påverkar era tankar och uppsåt, er vilja och intentioner, ert hjärta med andra ord.

Hur Många Är Kristna Bara För Att Dem Säger Att Dem Är Det?

Har du någonsin frågat en kristen om han eller hon är det?

Har du sedan frågat vidare om hur det gick till?

Har du då inte blivit förvånad om att det varit något man menar sig på ha känt och så har man bett en liten eller lång bön och så voilà så var det fixat med den saken?

 

Här något som man vill få människor att förstå och verifiera i Guds Ord, Bibeln. Det går inte till på det nyssnämnda eller på andra sätt som får tron på Gud att framstå som något taget ur folkloren eller andra självförbättringskurs liknande teorier.

Den Gud det står om i hans Ord, Bibeln är inte en vuxen-variant på jultomten. Ha det klart för sig så slipper du hamna i den sorgliga religiösa svängen som så många troende fastnar i.

Är allt religiöst fel kanske?

Nej, självfallet inte!

Men nästan allt religiöst är en övning i att imponera på andra människor och sig själv mer än ett verkligt följande av Jesus Kristus som tydligt säger åt oss att följa honom om vi nu verkligen inte vill dö i våra synder. Det är en himmel-och helvetes fråga med andra ord.

 

Att Skriva Om Projekt:

1.

Jesus Kristus är Guds Son och vi behöver veta vad vi verkligen menar när vi säger detta och hur mycket vi står för det om vi nu ens blivit kristna som det står om i Guds Ord. Ett stort problem är att folk inte blir kristna men upplever att dem blivit det. Vem kan tala om för någon att han eller hon inte är kristen? Guds Ord. Så om du själv börjat vandringen med Gud i Jesu Kristi fotspår så kommer du att kunna tala om för någon om han eller hon blivit kristen enligt det som står i Guds Ord att tillämpa. Att bli kristen är inte först och främst en känsla eller något man upplever, det är något man blir eller inte blir, förblir eller inte förblir.

2.

Dö i sina målmissanden är kanske inte något som får så många att haja till men som för den skull inte desto mindre är en del av den andliga verkligheten. Varför inte säga synd? Varför detta med att dö i sina målmissanden istället för att säga dö i sina synder som Mästaren säger. Jesus Kristus, Guds Son ger oss möjligheten att förstå Sanningen därför att han själv är fylld av Nåd och Sanning. Vi behöver förstå hans undervisning genom att börja tillämpa det vi redan förstår. Exempel: Gud vill höra våra böner därför att han vill vårt bästa. Vi behöver vilja det Gud vill för att förstå hans godhet. Lydnad kan vara blind, kadaverdisciplin lydnad eller kärleksfull lydnad. Att hjälpa folk förstå vad som är en avvikelse från Guds helighet som gör att man går miste om härligheten från Gud är viktigt. Säger man synd synd synd så kan folk få för sig att man anklagar dem. I bästa fall så är det inte det man håller på med. Man behöver skilja på synden och syndaren. Detta gör att ordets egentliga ursprungliga betydelse är missa målet eller målmissande. Då visar det sig att ordet synd blir för moraliserande för vissa och kanske dem flesta utav oss. Det finns ett mål att inte missa. Så om man upplever att synder bara är sådant negativt och hemskt som man gör så ger det inte hela bilden. Det är mycket gott som man behöver vara upptagen med som gör att man missar målet. Plötsligt så kanske det går upp för en att man kan vara en sådan som inte gör en fluga förnär men ändå missar målet och går miste om härligheten från Gud. Att bli människa och växa in i den här världen med sina sinnens fulla bruk räcker för att man skall ha brutit mot sitt samvete en gång bara. Då redan har man gått miste om härligheten från Gud. Man missar alltså målet och behöver få förlåtelse och det gör man inte bara genom att be en liten eller ens en stor bön. Ta reda på hur man tar sig ur att att fortsätta inte vara på väg till himmelriket. "Omvänd er ty himmelriket är nära" är det första Jesus Kristus, Guds Son börjar predika.

 

Jesus Kriistus - Helig Ande
Fader Son Helig Ande
Jesus Kristus Guds Son

Jesus Kristus Är Guds Son Innebär Mycket Mer Än Vad Man Brukar Förstå!

Att växa i förståelse om Jesus Kristus genom att bli och förbli en av hans efterföljare är det bästa som kan hända en som själ. Själen är allt som är kvar när allt är över. Några vill förstå detta och andra vill inte veta av det eller bara delvis veta av det. 

Det handlar om att älska nåd och sanning i största allmänhet och därav upptäcka den enda sanna källan till Nåd och Sanning: Jesus Kristus Guds Son.

Jesus Kristus vill att vi skall få ta del av gudomlig natur om vi blivit del i kroppen där han är huvudet. Han är huvudet för kyrkan (denna kropp) och vi behöver in i detta Guds rike om vi överhuvudtaget skall ha en möjlighet att bli del av himmelriket. Är man inte med i Guds rike så kan man inte bli del av himmelriket. Så det är inte något man kan meritera sig till det här med att komma till himmelen. Det handlar om något man får och man ser till att också ta emot det. Det är här många missar vad det handlar om att bli kristen innan man överlag hävdar att man är det. Man kan inte vara något man inte blivit. Och man kan inte förbli kristen om man inte blivit kristen en första gång. Till och med tron som leder till möjligheten att på ett seriöst sätt ta reda på hur man blir och förblir kristen är en gåva. Tänk på det men ta först och främst reda på om det är sant genom att börja läsa Bible dagligen med målet att bli en kristi lärjunge (kristen) på riktigt!
Följa Jesus Kristus är något som man bestämmer sig för att göra genom att ha övervägt om man kommer att göra det för att man vet varför man vill det. Då kanske det låter som om det är en slags hobby eller något man tycker om att bevisa sig själv att man klarar av. Men nej det är inte vad det handlar om ifråga om att bestämma sig att följa Jesus Kristus. Det handlar om att vi först och främst är själar och att målet med vår tro är våra själars räddning. Man kan inte rädda sig själv men man kan låta sig räddas om man också vill låta sig användas av Gud för att andra som vill skall få en möjlighet att veta vad som finns att tro på som är sant och på riktigt verifierbart. Detta med att vara kristen som i Bibeln är inte ett önsketänkande för vuxna som något satt ihop. Det måste gå att veta att det man tror på är sant. Vandra med Gud kan vi göra endast i hans Son Jesus Kristus fotspår. Viil man veta mer om detta är sant så behöver man börja och fortsätta läsa Bibeln. Inte för att någon säger åt en att göra det men för att det säger sig själv när man börjat ta sin och andras själar på allvar. Glöm inte att vi verkligen är först och främst, och endast när allt kommer omkring, själar och att vår tros mål är att dessa våra själar skall bli räddade.
Jesus Kristus, Guds Son är den Enda Vägen till Fadern vår Fader Som Är I Himmelen! Jesus Kristus är Sanningen, Vägen och Livet. Ingen kommer till Fadern utom genom honom. Hur kan man veta att det är sant. Intressant fråga och ännu mer än bara intressant. Otroligt viktig fråga. Man behöver läsa Bibeln med sitt förstånd och hjärta och vara 100% fokuserad själsligt. Vi är själar och vi har förstån och hjärtan. Alla dessa tre behöver vi fokusera på Gud vår Skapare genom att följa och fokusera på hans Son Jesus Kristus.
Vad är läget egentligen vårt själsliga läge förän vi börjar veta vad Jesus Kristus vill för oss och kan förvänta sig utav oss. Varför behövde han bli människa? Vad innebär det för oss att veta mer om Jesus Kristus? Vad upptäcker vi om oss själva och varandra? Är det ett bra läge vi har med vår Skapare? Finns det en enda en utav oss levande människor, förutom Jesus Kristus, som kan skryta om att vi är tillräckligt goda och fina för att få fribiljett till himmelriket? Vem tror att det är bara leva och dö och sedan stövla in i himmelriket? Alla är välkomna men alla är inte intresserade därför att dem förnekar Gud på ett eller annat sätt. Så vad gör vi för att få vårt själsliga förlorade läge inte bara förbättrat men helt räddat?
Att ja eller nej ha sitt namn i Livets Bok? Tar man på allvar att veta om man har skrivits in i Livets Bok? Om så, tar man också på allvar att ens namn fortsätter att vara inskrivet däri? Vissa verkar tro på lögnen att en gång räddad är för alltid räddad. Föräns man dragit sin sista suck så har man inte fullbordat loppet. Att bli kristen, dvs en Kristi lärjunge är in i det sista och det är målsnöret eller linjen som avgör om man slutfört loppet som gudsman eller gudskvinna. Denna linje eller målsnöre avgörs av att man dör som kristen eller att Jesus Kristus kommer tillbaka innan man dör. Att slippa dö i sina synder är något som vi behöver jobba med bävan och fruktan på att åstadkomma. Betyder det att vi skall kuta omkring och vara nervösa och hoppiga? Absolut inte. Men det är en fråga om tro som färskvara som det gäller att veta mer om och hålla sig till att praktisera. Gud ger oss frid i överskott om vi tar vara på det som ger och ger vidare frid till andra själar. Målet med vår tro är våra själars räddning. Tron är en gåva som leder till en annan gåva. Vet du inte vad denna andra gåva är så behöver du ta reda på det. Det finns hjälp att få för dem som verkligen vill.
Bibelställen för att vadå? Börja och fortsätt läs Bibeln för att bilda dig en egen uppfattning. Det du läser på den här sajten kan innehålla fel. Du måste till källan innan du litar på undertecknads utsagor och påståenden. Detta är en grundläggande sak att ha i åtanke när man umgås med folk som påstår att dem kan och vill hjälpa en. Det som förmedlas måste finnas i Guds Ord, Bibeln. Men även om det som sägs är duktigt nära budskapet i Bibeln så behöver man ha bra, bättre och bäst koll på vad som verkligen står i Bibeln. Ens egen eller någon annans tolkning behöver vara grundad på ett grundmurat sätt i Guds Ord. Om inte Guds Ord uttalar sig om något och det inte går att härleda något vettigt angående det man tycker eller tänker från Bibeln så behöver man tiga och inte försöka få någonting som inte är bibliskt att låta bibliskt. Det är förödande för tron att göra så . Vare sig lägg till eller drag av något från Guds Ord. Var noga med att påminn andra om att forska dagligen i skriferna för att se om allt detta man predikar och undervisar är bibliskt. Det som är bibliskt är gudomligt. Det som är gudomligt utanför Bibeln är det inte mindre än det som är i Bibeln såvitt det är skapat av Gud och ingen annan.
Varför skriver man om Jesus Kristus när det står bättre om honom i Guds Ord, Bibeln? Jesus Kristus är Guds Ord och vi behöver få varandra och andra att börja och fortsätta läsa i och ur det för att sprida de Goda Nyheterna. Evangelierna och hela Evangeliet handlar om riktigt Goda Nyheter. För att vara del av dessa så behöver man leva värdigt för att kunna få sprida dessa. Och genom att man sprider dessa Goda Nyheter så kommer man att skärpa sig för att leva som man lär. Annars blir det ett absurt religiöst hyckleri istället för något andligt som behagar Gud. Man kan inte prestera fromhet. Det finns goda gärningar som väntar på att bli gjorda sedan urminnes tider. Kommer man vara bland dem som är upptagna med dessa goda gärningar som Gud förberett? Det är upp till vara och en att vilja vara med Gud eller inte. Det finns inget mellan läge. Lagom med Gud är verkligen inte vad det handlar om. Allt eller inget för Gud kan uppfattas som extremt eller som vissa säger fundamentalistiskt, Men allt eller inget är vad som gäller inte för att undertecknad säger eller tycker det men av den enkla anledningen att det är så! Ännu en gång verfiera detta genom att läsa och tillämpa det som står i Guds levande och verksamma Ord.
Är Du För Upptagen För Att Ta Reda På Vad Som Består Och Vad Som Är Tillfälligt? Många utav oss människor tenderar att försöka bygga paradis i det här jordelivet vare sig vi är på den här planeten eller lyckats landa på någon måne eller någon annan planet. Vi gör lätt bort oss och driblar bort oss med alla våra fintar eller filmningar. Vi blir liksom skådespelarna i våra egna produktioner och påstår att vi har uppnått frihet. Vad har vi egentligen för definition av frihet. Frihet att vadå? Dö rika? Vara rika dödliga? Om vi än försöker på egen maskin att vara odödliga eller få våra namn att bli omnämnda många år efter våra bortgångar. Vad är livet i det? Vi erbjuds evigt liv om vi slutar klamra oss för glatta livet till det som vi anser vara livet eller det ljuva livet. Det ljuva blir fort eller så småningom bittert när vi är regisöreran och producenterna av våra egna liv. Jesus Kristus är svaret på alla våra viktiga frågor som om vi verkligen vill ha svar på dem kräver att vi följer Herren. Han har ett milt och ödmjukt hjärta som vi får möjligheten att lära oss av och ta till oss till våra hjärtan. Men vila för våra själar redan i det här livet är bättre än en tung börda av syndens ok. Vi erbjuds ett uppdrag som är en lätt börda jämfört med allt vi lyckats prestera hittills.
Följer Du Något/Några Eller Något Som Inte Ger Dig Vila För Själen? Tack för att du funderar på att börja läsa Bibeln eller börjar om att läsa den regelbundet igen. Det är avgörande för dig för att lyckas med det du vill lyckas med men vad tjänar det för syfte för din och andras själar? Mår folk bättre själsligt av att du andas och att ditt hjärta slår ett antal till slag innan det slutar eller att Jesus Kristus kommer tillbaka. Är man med och samlar eller inte? Kan man påstå vara med ombord om man inte är med Jesus Kristus? Att inte samla för och med till Jesus Kristus i honom är samma sak som att skingra från att följa honom som säger följ mig till dem som verkligen vill göra det.  Vi kan inte vara som Gud honom förutan! Var med och samla eller så är du inte med. Är det något jag och andra hittar på eller är det så helt oavsett vad vi ja eller nej hittar på? Det är väldigt viktigt för din och andras själar att du bryr dig eller ser till att bry dig. Bry dig av bibliska anledningar genom att läsa och följa det Bibeln lär ut och befaller för dem som är redo att lyda Jesus Kristus, Guds Son.
Jesus Kristus Är Guds Son! Följer Du Honom? Följer Undertecknad Honom? Följer vi Jesus Kristus Eller Inte? Vem har börjat och sedan fortsatt följa Jesus Kristus? Det vi behöver är att veta vad vi ger oss in på när vi säger att vi följer Jesus Kristus. Jesus Kristus är den enda Vägen till Gud Fadern. Gud har bestämt att det är så det skall vara. Om du inte håller med, ta det med Gud Skaparen! Gud är god och välvillig och vill ge var och en möjligheten att ta emot hans Nåd. Vem vill tacka nej? Många fler än vad man anar. Men vi koncentrerar oss på dem som verkligen vill ombord. Ja det är ett sjunkande skepp denna värld vi lever i. Om man inte har förstått det så behöver man  börja med sig själv och se sig själv som den själ man först och främst är. Jesus Kristus handlar om din och alla andras våra själars räddning. Behöver våra själar räddas? Om inte det här verkar vara klart för dig så behöver du läsa Bibeln. Och om det här är klart för dig så behöver du fortsätta läsa Bibeln så du kan ta reda på om du har tagit steget fullt ut att bli och förbli en Kristi lärjunge.
Vi Söker Dig Som Vill Veta Vad Du Tror På! Vad vet man om sin tro? Vi tycker att du borde läsa i Bibeln och sikta på att ta ett beslut angående Jesus Kristus utifrån hela Bibeln. Du behöver veta om det som står i Bibeln är bevisbart sant eller inte. Kan undertecknad säga så till dig? Du kan alltid tacka nej till erbjudandet och fortsätta ditt liv som vanligt. Men kan det vara så att du missar något som skulle kunna få dig att sluta missa målet och slippa drabbas utav ditt hittills målmissande?
Vad Handlar Tro Om Egentligen? Skulle du vilja veta mer om detta ur ett bibliskt perspektiv? Om svaret på den frågan är ja så kontakta undertecknad. Men börja med att be till Gud utifrån det du läser i hans Ord, Bibeln.