Vad är tänkvärt om inte tänkandet klarnar av det tänkvärda? Tänker jag mina tankar eller tänks jag av "mina" tankar, Om det nu verkligen är jag som tänker så vems tankar är det jag tänker i grund och botten? Och vem är "jag" nu igen? Mina tankar eller tankarna som tänker mig? Vem är jag om inte min själ framförallt. Begrunda gärna Gal 2:20 i sammanhanget. ;-) Befriande vers såvitt det inte är av eskapism man gillar den bibelversen. Man behöver nog skilja på att ta tillflykt i Herren och fly från verkligheten kort och gott. Skilja på tro och vidskeplighet kan också vara en distinktion att bli bra bättre bäst på. Sagor för vuxna är inte samma sak som sanningsökande som verkligen hittar hem till sin Skapare och sedan låter Honom bosätta sig i ens tankar och vilja. Däri ligger friheten från ovan redan i detta liv. Pröva och smaka att Herren är god.