JesusKristus.org

Mer

Här kommer det mer om Jesus Kristus och att följa honom.

5e sept 2020 (senast redigerat)

Bibelställen kommer upp här regelbundet så länge Gud tillåter:

Om vad Jesus kan säga om sig själv och vårt positiva beroende av Honom:

Johannes 14:6Johannes 15:5Matteus 11:28-30

Grundläggande Saker Att Ta Reda På:

Bibeln = Jesus Kristus = Guds Ord:

Jesaja 55:10-11Johannesevangeliet 1:1-18Hebreerbrevet 4:12-13

Länkar Till Andra Sajter Under Samma Domännamn:

Läser Bibeln Med Mig Själv Och Andra (4 september 2021)

Back to top