När Man Hanterar Andliga Spörsmål?

Prenumerera!

Gör sig själv en tjänst att ta vara på
det lilla man vet för att veta och tillämpa mer.
Det man frågar efter ibland är att man skall bli
bättre på det man redan är bra på även om det inte
är på nivån där det borde vara. Men det lönar sig
att veta om man överlag är på någon som helst nivå.
Ibland måste man sluta relativisera och jämföra
och bara undra ja eller nej.