Prenumerera Gratis!

Läs Bibeln: länk

Vill du spontant tänka på det faktum att du är en dödlig? Vill du ständigt bli påmind om att du kommer att dö? Finns det ja eller nej goda nyheter att lita på angående varför du inte behöva ser din död som slutet för gott? 

Nog med frågor kan det kännas som eller vad säger du? Jag tror på att du tjänar på att tänka på att du är dödlig och inte spela ett spel som om du var odödlig eller något åt det hållet.

Har det något värde för dig att tänka på din död eller vad som behöver hända innan du dör. Har du bråttom att dö så tycker jag att du skall tänka om.

Det finns sådant som du behöver ta ställning till innan du avlider eller att det är för sent med att ha tagit ställning därför att Jesus Kristus har kommit tillbaka och att du inte gjort ditt yttersta för att ta reda på vad som finns att ta reda på och ta ställning till.

Prenumerera Gratis!