Skriva Brev Om Jesus Kristus

Vem gör det och varför? Att få folk att läsa Guds Ord är något man kan göra genom att man lever som man lär. Men vem skall veta mer om Jesus Kristus om man inte presenterar sin själs bästa vän och därav ens bästa vän. 

Vi behöver hela tiden veta mer om Jesus Kristus och hur han vill använda oss om verkligen tror på dem Goda Nyheterna!

Jesus Kristus är Guds Son. Vad det innebär för oss är enormt om vi tar vara på det Guds Son, Jesus Kristus undervisar oss och bevisar för oss.

Läs Bibeln och skriv om det så att andra får lust att börja läsa Bibeln, Guds Ord, Jesus Kristus.