Söker du Gud för att hitta honom eller är det något annat du ägnar dig åt. Varför är religiösa människor så ofta jobbiga att ha att göra med? Dem går upp i sig själva istället för att vilja behaga Gud. Är jag som skriver ett undantag kanske? I mångt och mycket gör jag samma misstag. Men det finns ett sätt att komma ifrån detta. Söka Gud för att finna honom och sedan inte släppa honom ur sikte.