Söker Du Gud Men Vet Inte Hur Du Skall Göra? Börja Med Att Ta Reda På Vem Jesus Kristus Är!

Första frågan kan vara om du förstår eller vill förstå ditt behov av Gud. Börja be och läs Bibeln. Det är något att ta fasta på.

Det finns frågor som kan vara bra att ställa sig själv. Hur behöver man vilja vara för att kunna behaga sin Skapare. Gud älskar oss men det betyder inte att han är skyldig oss någonting. Det här är det inte så många som verkar ha grepp om, även bland troende. Jesus Kristus är nyckelbegreppet i ett lyckat sökande av Gud.