Vill Jag Verkligen Följa Jesus Kristus?

Varför Är Den Frågan Viktig För En Kristi Lärjunge?

Vad behöver vi göra för att veta om vi blivit och sedan fortsatt vara en Jesu Kristi lärjunge? Detta är inga små saker vi pratar om. Det handlar om evigt liv eller inte! Tror man inte det så kan det vara, minst sagt, rekommenderat att börja läsa Bibeln med målsättningen att veta hur man mår som själ. Är man en själ i Guds händer eller är man en av de många själar som är förlorade. I Guds Ord, Bibeln så står det att vi alla har gått miste om härligheten från Gud. Så hur får vi den tillbaka? Förtjänar vi ens att få tillbaka den? Det är här som förståelsen om Guds Nåd är viktig, jätteviktig. Men det är också frågan om vad vi gör åt vår tro på Gud. Säger vi att vi inte kan tro på Gud så bedrar vi oss med att på ett förljuget sätt förneka Gud. Gud går att tro på om man ger sig själv möjligheten att ta emot gåvan att tro från Gud. Börja med och be  om det till Gud och läs hans levande och verksamma Ord. Be sedan alltmer utifrån det man upptäcker av det man läst och upptäckt om Jesus Kristus. Om man vill förstå den ende Sanne Guden så behöver man förstå hur han är när han är bland oss och blir som en av oss fast utan synd fast han utsätts för frestelser av den Onde.