Visa Jesus Att Man Menar Allvar!!

Hur visar man Jesus Kristus, Guds Son att man menar allvar? Det handlar om att ta reda på vad han undervisar och göra något av det som har med Guds vilja och plan att göra.

Jesus gör det inte svårt för oss. Han undervisar och gör under så att vi skall förstå att han menar allvar. Och för dem av oss som behöver mer bevis på att han menar allvar så låter han sig bli upphängd på ett kors och dör för att sona våra synder som står emellan oss och Gud Fadern.

Gud är helig och vill oss väl fast vi blivit oheliga. Han ger oss möjligheten tack vare sin Sons lydnad att bli heliga igen. Dem flesta utav oss kommer inte ens att tacka ja eller nej därför att vi inte lyssnat och lytt Gud. Men många utav oss som smakat på Guds goda kommer ändå att slarva bort sin tro och första kärlek till Gud.

Vi behöver inte bara hitta tillbaka till vår Skapare genom vår Räddare, vi behöver ocskå hålla fast vi vår Hjälpare och Tröstare.