JesusKristus.org

Jesus Kristus

Börja läs Bibeln innan du fortsätter och eventuellt håller med om vad som förmedlas till dig på den här sajten. Var på din vakt och verifiera i källan vad jag får allt ifrån istället för att var för eller emot mig. Mina tolkningar kan vara underdrivna eller överdrivna. Balansen får du bara med Guds levande och verksamma Ord = Biblen = Jesus Kristus.

Registrera: Klicka Här!

Ämnen/Teman att behandla/presentera/utveckla och utvärdera:

Några Ord Om Att Öva i Gudsfruktan Eller Övningar I Rättfärdighet

Vad bibliskt kan man säga om den saken? Om Gud tillåter så kommer det mer om den saken. Det finns bibelverser/bibelställen som pekar ganska tydligt/väldigt tydligt på att vi behöver göra något av vår tro och att detta går ut på att göra det vi får höra från Gud i hans Ord men också att öva in Nåden och Sanningen som kommer från Gud. Så man kan tala om gudsfruktan övningar (1) eller rättfärdighets övningar (2). Så vad är övningar ifråga om gudsfruktan (1) och rättfärdighet (2)?

Noter: (1) betyder inte vara-rädd-för-Gud övningar (2) betyder inte själv-rättfärdighets-övningar

Viktigt och Skratta
Viktigt Att Skratta

Back to top