Vad Skall Jag Be Mer Om?


Att ställa frågan så handlar om att man redan ber. Det är en bra början och eventuell förtsättning. Men vill man verkligen veta om det Gud vill höra en be om som visar att man verkligen söker honom genom att söka hans vilja?

Det står om sann Guds tillbedjan i Bibeln. Det står även om att man ber illa. Det står också om att så här skall ni be. Det står också om att vi egentligen inte vet vad vi bör be om. Men vi får hjälp av Helig Ande. Han vägleder oss men han vädjar för oss till Fadern liksom Jesus Kristus.

Om det bara har ett si så där värde för mig att veta så är det inte undra på att jag får svårt att be helhjärtat till Gud. En anns sak som borde motivera mig är det här med att Gud vet vad jag behöver innan jag (ens) ber om det. Gud vill att jag skall vilja att hans namn skall bli ärat. Inte för att Gud har ett problem med auktoritet eller maktbegär.

Gud har inte sådana problem för att han missar aldrig målet (syndar aldrig). Gud är helig och vill hjälpa oss att bli och förbli heliga innan det är för sent med den saken. Det är inte bara en sak!

Det är helt avgörande att Gud skall vilja ge oss Heliga Ande som gåva och att vi gör något utav att han låter Helig Ande bosätta sig i oss. Så fortsätta att vilja veta mer om vad jag skall be om för att behaga Gud är inte en liten grej på sidan av. Det är helt vässentligt för att börja och fortsätta och växa andligt/själsligt i stället för att tyna bort i otro och kärlekslöshet.

Edouard Askmo
Edouard Askmo

Skriv *Jesus* i sökefunktionen nedan för mer om du vill!

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *