Himmel Och Helvete

Vi ger oss själva möjligheten att göra oss värdiga det gudomliga/bibliksa budskapet. Det är något vi behöver fundera på om vi vill ge oss själva möjligheten att ta emot Guds Kärlek eller inte. Gud är Kärlek. Det är inte en lite sak. Guds natur är övernaturlig och vi kan få del av hans natur om vi inte förnekar honom på ett eller annat sätt. Det behöver vi förstå. Gud är inte skyldig oss himmelriket om någon skulle fått för sig det. Bland religiösa finner man många som inte är så andliga och som ser Gud som någon slags distributionscentral för hyfsat hyggliga människor. Men det synsättet är inte bara naivt och groteskt, det är inte ens sunt och förnuftigt. Det blir en slags Jultomte för vuxna variant som definitivt gör att man inte ens snuddar möjligheten att förstå vem som möjligen kan bli del av gudsrike på jorden för att det ens skall vara tal om något himmelrike. Är det kanske för svårt att komma in i himmelrike? Nej, självfallet inte. Gud vill att så många skall bli räddade från själslig död men vill att vi skall själva vilja inse vårt behov att bli räddade och räddande själsligt sätt.

Edouard Askmo
Edouard Askmo

Skriv *Jesus* i sökefunktionen nedan för mer om du vill!

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *