Skriva Om Sådant Som Får Folk Att Vilja Läsa Bibeln

Bibeln är Guds Ord. Det är levande och verksamt! Att få folk att förstå hur viktigt det är att läsa Bibeln är inte något man kan tvinga på eller övertala om. Skulle man lyckas tvinga eller övertala någon att läsa Bibeln så skulle det göra mer skada än nytta. Det är något som man kan se till att ta fasta på så fort som möjligt när man bestämt sig för att verkligen följa Jesus Kristus som kallar oss bli hans lärjungar.

Vad kan man skriva om som får folk att vilja läsa Bibeln? Den frågan är viktig att ställa sig om man tror eller vet med sig att man kan skriva sådant som är läsbart. Alla kan skriva brev som leder till möjligheten att vilja läsa mera brev, skrifter och böcker. Men vad sägs om att skriva meddelanden, brev och texter av alla de slag som erbjuder att veta mer om Guds levande och verksamma Ord?

Jag vill på alla sätt och vis hjälpa människor att själv komma fram till vad Gud vill för dem i och med detta med Jesus Kristus, hans älskade Son. Vill du få folk att lyssna på Gud, be till Honom och göra det som lärjungar till Jesus Kristus? Då är vi på samma våglängd om vi också kan komma överens med oss själva och varandra om att inte försöka manipulera människor på ett eller annat sätt. Detta är inte bara lite viktigt men även avgörande. Vägledning för att bli och fortsätta vara Kristen behövs men inte manipulation. Vi skall inte spela Gud med oss själva och varandra. Vi behöver se Gud i varandra och lita på andliga råd som är förankrade i Jesus Kristus = Guds Ord = Bibeln.

Edouard Askmo
Edouard Askmo

Skriv *Jesus* i sökefunktionen nedan för mer om du vill!

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *