Nattvard Söndag

den 22 November 2020

Jesus Kristus är Guds Son!

Jesus Kristus är det eviga Livet!

Vår Gud är god och välvillig! Låt oss aldrig glömma det!

Det Vi Inte Tänker På Aktivt Och Ser Till Att Påminna Oss Själva Och Varandra Om Glömmer Vi I Våra Hjärtan Som Så Lätt Blir Hårda Och Okänsliga.

Låt oss läsa och lyssna på detta längre stycke från 1a Korintierbrevet 15: 1-34 (NUB) så att Gud ges rum att tala in i djupet av våra förstånd, hjärtan och själar.

1a Korintierbrevet 15: 1-34

Syskon, låt mig nu få påminna er om evangeliet som jag förkunnade för er, och som ni tog emot och grundar er tro på, 

och genom vilket ni ju räddas, om ni bara håller fast vid min förkunnelse. För om ni inte gör det, då är er tro meningslös.

Kärnan i det budskap som jag gav vidare till er, och som jag själv hade tagit emot, var följande: Kristus dog för våra synder, i enlighet med Skrifterna. 

Han begravdes, men på den tredje dagen uppstod han från de döda, i enlighet med Skrifterna. 

Han visade sig för Kefas och sedan för de övriga av de tolv. 

Efter det visade han sig för mer än femhundra troende på samma gång. De flesta av dessa lever fortfarande, men några har somnat in. 

Lite senare visade han sig för Jakob och sedan för alla apostlarna. 

Allra sist visade han sig också för mig, som är som ett ofullgånget foster. 

Jag är ju den minst betydande av alla apostlar, och borde egentligen inte få kallas apostel alls, eftersom jag tidigare förföljde Guds församling.

Men på grund av Guds nåd är jag nu vad jag är. Och den nåd han visade mig har inte varit förgäves. Jag har arbetat hårdare än någon annan apostel, fast inte i egen kraft utan tack vare Guds nåd som har varit med mig. 

Och om det nu var jag eller de andra apostlarna spelar ingen roll, för detta är vad vi förkunnar, och detta är vad ni har kommit till tro på.

Men om det nu förkunnas att Kristus har uppstått från de döda, hur kan då vissa av er påstå att det inte finns någon uppståndelse från de döda? 

Om ingen uppståndelse från de döda finns, då har ju inte heller Kristus uppstått. 

Och om Kristus inte har uppstått, då är vår förkunnelse bara tomt prat, och er tro är också tom. 

Då avslöjas också vi som falska vittnen om Gud, eftersom vi har vittnat att Gud uppväckte Kristus från de döda, trots att han inte gjorde det, om man nu får tro att de döda inte uppstår. 

Kristus kan ju inte ha uppstått om inga döda uppstår. 

Men om Kristus aldrig uppstod från de döda, då är er tro meningslös, och ni är fortfarande kvar i era synder. 

Då skulle också de som trodde på Kristus när de dog ha gått förlorade. 

Om vårt hopp till Kristus bara gäller livet här, då är det verkligen mer synd om oss än om någon annan.

Men nu är det faktiskt så att Kristus har uppstått från de döda, som den första av alla dem som somnat in. 

Döden kom in genom en människa, och därför kom också uppståndelsen från de döda genom en människa. 

Alla dör i Adam, och på samma sätt får alla nytt liv i Kristus. 

Men alla i en bestämd ordning: Kristus först, och när han kommer tillbaka, alla de som tillhör honom. 

Sedan kommer slutet, då Kristus ska överlämna riket till Gud, Fadern, sedan han har utplånat alla härskare och makter och krafter. 

Kristus måste nämligen regera tills han har lagt alla fiender under sina fötter.  

Och den sista fienden som utplånas är döden, 

för Gud har ”lagt allting under hans fötter. När det står att ”allting” har lagts under hans fötter betyder det naturligtvis inte att det även gäller Gud själv, eftersom det var han som lade allting under sin Son. 

Men när allting sedan har lagts under honom, ska han underordna sig den som lade allting under honom, så att Gud blir allt i alla.

Vad uträttar de som låter döpa sig för de döda? Om de döda inte uppstår, varför låter man då döpa sig för dem? 

Och vi, varför skulle vi dag ut och dag in riskera livet? 

Ja, syskon, ni som är min stolthet i vår Herre Kristus Jesus, jag har verkligen varje dag varit nära att mista livet. 

Om jag kämpade mot vilddjuren i Efesos på mänskligt vis, vad skulle det ha varit för mening med det? Om de döda inte uppstår,”låt oss äta och dricka, imorgon ska vi ju ändå dö!”

Men låt er inte luras. ”Av dåligt sällskap får man dåliga vanor.”

Börja därför tänka klart igen, och sluta upp med att synda. Några av er verkar ju fullständigt sakna kunskap om Gud. Ni borde skämmas, säger jag!

När vi nu påminns om vad det är vi lärt oss att tro förutom att vi fått en gåva från Gud att initialt tro på hans existens och godhet, så har vi fått Helig Ande i dopet som en ytterligare gåva efter att vi ångerfullt omvänt oss bort från våra synder, så låt oss läsa ett mindre stycke ur ett brev från Paulus till Timotheos.

Låt oss begrunda följande två versioner av något Paulus skriver till Timoteus:

1a Tim 4:6-10 i två olika svenska översättningar:

1a Tim 4:6-10 (1917 års översättning)

Om du framlägger detta för bröderna, så bevisar du dig såsom en god Kristi Jesu tjänare, då du ju hämtar din näring av trons och den goda lärans ord, den läras som du troget har efterföljt.

Men de oandliga käringfablerna må du visa ifrån dig. Öva dig i stället själv i gudsfruktan.

Ty lekamlig övning gagnar till litet, men gudsfruktan gagnar till allt; den har med sig löfte om liv, både för denna tiden och för den tillkommande.

Detta är ett fast ord och i allo värt att mottagas.

Ja, därför arbeta och kämpa vi, då vi nu hava satt vårt hopp till den levande Guden, honom som är alla människors Frälsare, först och främst deras som tro.

1a Tim 4:6-10 (NUB)

Om du förklarar detta för de troende, tjänar du Kristus Jesus på rätt sätt och hämtar styrka ur trons budskap och den sunda undervisning som du följer. 

Håll dig borta från de gudlösa, gamla myterna. Öva dig i stället i gudsfruktan. 

Fysisk träning är bra på sitt sätt, men gudsfruktan är nyttig på alla sätt. Den innebär ju ett löfte om liv både i den här världen och i den kommande.

Detta är ett tillförlitligt budskap och på alla sätt värt att ta emot. 

Därför arbetar vi också och kämpar, för vi har satt vårt hopp till den levande Guden, som är alla människors Frälsare, deras som tror.

Vår Gud är god och välvillig! Låt oss aldrig glömma det!

Låt oss be till Gud inför nattvarden:

Fader vår som är i himmelen

Må ditt Namn bli helgat

Tillkomme ditt rike

Må din vilja ske på jorden såsom i himmelen

Ge oss idag vårt dagliga bröd

Förlåt oss våra synder liksom vi förlåter dem som har syndat mot oss

Utsätt oss inte för prövning utan befria oss ifrån den onde.

Registrera: Klicka Här!