Syfte(n)

Syfte Med Sajten: få folk att börja läsa Bibeln och be till sin Skapare. Förstå vem Jesus Kristus är i hela Bibelns 66 böcker och börja följa honom.
Andra Syften Med Sajten:

1. Få folk att vilja veta varför man behöver göra något av sin tro, inte bara ha den och känna att man är bättre än dem som inte tror på Gud. Tro utan handling är död tro.

2. Veta mer om Jesus Kristus alltmer för att kunna avgöra varför man vill börja följa honom tillsammans med andra av hans lärjungar.

Behovet Av Syftesutveckling:

Vitsen med att utveckla och precisera syftet med sajten är att sajten skall kunna tjäna ett bra och bibliskt syfte.